Blog

Co nám přichystal rok 2022?

Před dvěma lety, v roce 2020, jsem psala, že skončilo období, kdy si jsme vědomi ega a nastává období prožívání emocí. Dá se říct, že dominantním pocitem posledních dvou let se stal strach, který na nás útočí ze všech stran. V numerologické mřížce obsazuje číslo roku 2022 pouze jedno jediné okénko, ve kterém je velmi těsno.

Pokud je číslo znásobené, přibývá i jeho většinou negativních kvalit. U dvojky je to citlivost, naivita, závislost na čemkoli, potlačení ega a závislost na názoru druhých. Dvojka ví všechno nejlépe, páchá dobro, nechává se zneužívat, neumí říct ne, a pak si ráda stěžuje. Svět dvojky je černobílý, neexistuje nic jiného, než černá a bílá. Těmito kvalitami je prodchnut současný Vesmír. Není pak vůbec žádný problém rozdělit lidstvo na dva tábory. Jedni věří tomu (černí) a druzí zase onomu (bílí). Dvojka sebe popírá, proto velmi dobře funguje „chraňme druhé, buďme ohleduplní, nesme kolektivní odpovědnost“ a tak podobně. Ale bez ega to nejde. Nemám-li ráda sebe, nemůžu mít ráda ani tebe.

Vesmír nás pomalu připravoval na dominanci ženských energií v podobě přibývajících sudých čísel.

Stejně jako v roce 2000, 2002, 2020, tak i v roce 2022 je numerologická mřížka obsazena pouze číslem 2, ostatní okénka jsou prázdná a vytvářejí 6 prázdných rovin. Rovinu Saturnu a Vize známe z minulého století, ale ostatní roviny poskytují energie, které jsme 100 let (rovina Oddanosti věci a Inspirace) a 1000 let (rovina Rozvoje a Postřehu) neznali. Bez těchto rovin jsme zde zažívali dobu „temna“. Z našeho života zmizela víra, jsme orientovaní na hmotu, děláme věci, které nemají smysl, třeba pouze pro peníze, nebo aby byl klid. Nevnímáme svoje tělesné potřeby, ale spoléháme na „odborníky“. Plýtváme vším, čím se dá.

Dnem 1. 1. 2021 začal minulý rok. Životní číslo dne je 7 (1+1+2+0+2+1=7). Celý rok jsme se měli zamyslet nad tím, kdo řídí náš život. Jsme to my nebo někdo jiný? Měli jsme začít používat všechny smysly k tomu, abychom vnímali svoje potřeby, ne že nám někdo něco řekne a my jdeme bez rozmyslu určeným směrem. 

Tento rok začal 1. 1. 2022. Číslo roku je 6 (2+0+2+2=6) a životní číslo (ŽČ) dne 8 (1+1+2+0+2+2=8). ŽČ určuje úkol, ze kterého budeme v tomto roce zkoušeni. 8 je číslem velké energie, rovnováhy, logiky, ekonomiky, ale i moci. Doplňková 8 vstupuje do roviny Oddanosti věci a bude vytvářet tlak na ekonomiku našeho konání i vztahů, smysluplnost našich činů, ale i boj o moc.

Doplňkové číslo 6 z roku vstupuje do roviny Saturnu, a tak pocítíme tlak na rodinné vztahy, které jsou díky situaci ve společnosti značně zkorodované.

Dejte sebe na první místo a buďte si věrni. Poslouchejte svůj vnitřní hlas, který vás neomylně provede světem bez karambolu. Přeji vám vše dobré a víru, že vše co se v našem Vesmíru děje, je v souladu s Božím plánem.

 

Numerologie roku 2020 podrobně

Rok 2020

slíbila jsem na Facebooku podívat se podrobněji na rok 2020 v souvislosti s tím, co se děje s naším světem.
Kdo neznáte numerologickou mřížku, tak je na obrázku k nahlédnutí. Každé číslo má v tabulce s
vé neměnné místo. Tři čísla v řadě, sloupci, nebo diagonále tvoří plnou rovinu a tři prázdná okénka v řadě, sloupci nebo diagonále tvoří prázdnou rovinu.

V tabulce dole je numerologická mřížka tohoto roku. Všechna okénka jsou prázdná, až na to s číslem 2, které je zase trochu přecpané.

Po 1000 letech nám zmizela z data 1 z tisíciletí a po 100 letech 9 ze století. Tím se v tabulce objevily pro nás nové prázdné roviny, jejichž kvality přinášejí na

 svět nové energie. Jejich příliv začal v roce 2000.
100 let nebyla na Zemi energie rovin Inspirace a Oddanosti věci a 1000 let rovin Postřehu a Rozvoje. Před 1000 lety se nevedly přesné záznamy o datu narození, proto nemáme ani možnost ukázat si osobnosti s kvalitami těchto rovin.

Co je to za energie?
Inspirace (chybí čísla 3 – 6 – 9) přináší božské vnuknutí. Jakoby se do duše nebo mysli vlévaly nápady, myšlenky, záměry. Energie této roviny dávají potenciál pro stvoření géniů, jako tomu bylo v 19. století, odkud známe stovky malířů, vědců, spisovatelů, kteří náš svět obohatili v mnoha směrech. Čísla 3, 6, 9 jsou čísla mysli, která omezují
inspiraci. Chtějí vědět a mít důkaz. Bez nich přichází vnuknutí, nápad, který je třeba přenést do života lidí. Je třeba ale ukáznit myšlenky a nalézt rovnováhu mezi mentální a emocionální energií.
Rovinu Inspirace měli ve svém horoskopu například Hans Christian Andersen, Pablo Picasso, nebo Thomas Alva Edison.

Oddanost věci (chybí čísla 7 – 8 – 9) znamená oddat se, nebo zasvětit se něčemu. Ať je to nějaký záměr nebo cíl. Rovina nutí člověka setrvat na díle, které jej naplňuje, dává mu smysl, který mnohdy musí obhajovat, nebo prosazovat a také se nemusí dočkat uznání svého přínosu pro společnost, která na to není ještě připravena. Z minulých století jsou známi propagátoři nových myšlenek, či technologii, jejichž zásluhy byly uznány až po jejich smrti. Energie nutí člověka pracovat ne pro osobní prospěch, ale ve prospěch celého lidstva.
S touto rovinou se narodil například Nostradamus, nebo Sir Isaac Newton.

Postřeh (chybí čísla 1 – 4 – 7) přivádí člověka k vnímání života svými smysly. Význam hmotných statkům mizí. Člověk je přitahován studiem duchovna, hledá smysl života, a to vše ve prospěch lidstva. Čísla 1, 4, 7 vedou člověka k práci se hmotou, pokud chybí, odvádí ho od hmoty.
Přelom století přinesl odhalení starých vědění. Lidé s energií roviny Postřehu budou schopni pomáhat při luštění starých záznamů. Po období temna zase vstoupí na naši Zemi světlo.

Rozvoj (chybí čísla 1 – 5 – 9) přináší pozvolný vzestupný vývoj. Nezralé stádo egoistů se přivádí do aktivity, spolupráce a ucelenosti. Člověk se osvobozuje od osobních ambicí a cílů. Osobní egoizmus se bude měnit na kolektivní soucítění, člověk si bude více uvědomovat sounáležitost s druhými, problémy celého světa budou i jeho problémy a bude se snažit přispět k jejich řešení. Číslo 2 v novém tisíciletí je o nás všech, nejde o vztahovost já a ty, ale my.

Všechny prázdné roviny 21. století směřují k pozvolnému vzestupnému vývoji jednotlivce tak, aby se pokrok mohl ubírat mírumilovnějším směrem. Přes intelekt, inspiraci, postřeh a fyzické schopnosti dojde k rozvoji čistého myšlení, které tvoří tento svět. V mysli jsou kořeny našeho pozemského života. Židovství a křesťanství hlásá, že rozum je dar od Boha a že rozum je vnímán jako úkol. Věda, které vládne rozum musí jít ale ruku v ruce s vírou. Člověk musí věřit tomu, co dělá, co zkoumá, v co věří, a to se mu pak děje.

Korona pandemie ukázala, co v nás je. Velmi mnoho strachu, ale i spoluúčast. Alespoň u nás v Čechách si snažíme pomáhat, jedni šijí roušky, druzí vaří, nebo chodí na nákupy pro ty potřebné.
Ti, kteří se snaží ze situace těžit se brzy dočkají odplaty. Na Boží mlýny nebudou dlouho čekat.

Vše, co se momentálně děje je jen laděním se na nové energie. Korekce vesmíru jsou stále nenásilné. Je však nutná změna systémů ekonomiky, školství, zdravotnictví, průmyslu, ale i způsobu vztahů, ekologie atd. Bohužel změny bolí.

Přeji vám mnoho radostných myšlenek a pište si své nápady, třeba v nich najdete nějaký nový objev. 

Co je tajemstvím dlouhověkosti?

Mnoho mých klientů prožívá nenaplněný život, přežívá pod vlivem chemických léků a hodnota jejich života je neuspokojivá. Bolest je každodenně přítomná. To ale není nutné. Stačí se informovat a rozhodnout se to změnit. 

Zdraví si nelze koupit, ale lze si koupit kvalitnější a šťastnější život.

Jak na to? 

 • Co je tajemství dlouhověkosti?
 • Rovnováha.
 • Co znamená rovnováha?
 • Na nehmotné úrovni je to přijetí emocí jako navigačního systému, mysli jako tvůrčího nástroje všeho, co se později promítne ve hmotě, tedy okolo nás.
 • Na materiální úrovni je to rovnováha pH v těle, která spočívá v poměru 80:20 zásaditých a kyselých látek. 

Jedno jde ruku v ruce s druhým. Kyselé tělo produkuje kyselé myšlení a nedovolí vnímat příjemné pocity, protože je unavené, bez energie, nebo dokonce bolí.

 • Co tedy znamená rovnováha v těle?
 • pH tělesných tekutin se rovná 7. Jde o krev, pot, sliny, moč, slzy, atd.
 • Může člověk žít s kyselým pH?
 • Ano, ale ne příliš kyselým a ne dlouho. Rakovina je nemocí z překyselení číslo 1.
 • Kde se berou v organizmu kyseliny?
 • Z kyselých potravin, tělo si je přirozeně vyrábí samo.
 • Emoce jako zlost, strach, vina, smutek, ale i stres a hluk způsobují vznik kyselin v těle.
 • Kyseliny jsou zdrojem naší energie, aktivity, tělo je potřebuje ke spalování.
 • Může člověk žít s příliš zásaditým pH?
 • Ne, pH nad 7,6 by mohlo člověka usmrtit. To se netýká kojenců, ti mají pH nad 8.
 • Kde se berou v organizmu zásady?
 • Tělo je tvořeno z 80% minerálními látkami, tedy zásadami. Do těla se dostanou pouze stravou, tělo si je neumí vyrobit samo.
 • Jak člověk pozná, že je překyselený?
 • Přecitlivělost na jakýkoli tlak na svaly, břicho, např. nesnášenlivost masáží
 • Nespavost
 • Deprese
 • Bolesti hlavy, špatná paměť
 • Zvuky v uších (tinitus)
 • Oční zákaly
 • Poruchy funkce žláz s vnitřní sekrecí
 • Zápach z úst, zubní plak, kazivost zubů, krvácení dásní, paradentóza
 • Lomivost nehtů, padání vlasů
 • Kožní problémy, ekzémy, lupenka, plísně
 • Alergie na sluníčko, nesnášenlivost slunění
 • Křečové žíly, celulitida, kýla
 • Nadýmání, zapáchající stolice
 • Únava, tlak okolo žaludku
 • Zácpa nebo průjem
 • Pálení žáhy
 • Bolesti kloubů, revma, polyartritida, artróza, osteoporóza
 • Ztráta pružnosti kloubů a kůže, stárnutí
 • Měknutí plotének, bolesti zad
 • Záněty, časté močení, opakované infekce
 • Dna, cukrovka, nadváha
 • Mozková a srdeční příhoda
 • Poruchy krevního tlaku
 • Selhání ledvin, infarkt, rakovina atd.
 • Co překyseluje organizmus?
 • Kyselé potraviny – bílkoviny, tuky, cukr, nezralé ovoce, bílá mouka …
 • Kombinování potravin s odlišným způsobem trávení
 • Nadbytek kávy, alkohol, kouření
 • Užívání léků
 • Sladké a perlivé nápoje
 • Nedostatečné žvýkání
 • Narušená střevní mikroflóra
 • Negativní myšlení a emoce
 • Nedostatek pohybu a čerstvého vzduchu
 • Přílišná fyzická zátěž, aktivní sport
   Pokud je člověk desítky let překyselený, nestačí mu přejít na zásaditou stravu. U něj je třeba silně vyživit tělo     minerály. Během jednoho roku až tří let si tělo dokáže doplnit minerály do vydrancovaných tkání a zbavit se       odpadních látek. Znovu dostane energii, chuť do života, jeho oči se rozjasní a duše se zaraduje.   
        
 • Jak tělu pomoci?
 • Svižná procházka na čerstvém vzduchu – kyslík neutralizuje kyseliny v krvi
 • Hluboké dýchání – vyloučení nadbytečných kyselin
 • Dostatek tekutin hlavně dopoledne – vyloučení kyselin ve vodě rozpustných ledvinami
 • Pravidelné kartáčování kůže – vyloučení kyselých toxinů z kůže při ekzémech
 • Zásaditá strava – zralé ovoce a zelenina
 • Potravinové doplňky u dlouhodobého překyselení