Lymfatická masáž

Lymfatickámasáž je terapeutická technika, kdy jemným tlakem ruky terapeut provádí speciální hmaty. Dochází k uvolnění lymfy a jejímu posunu z mezibuněčného prostoru přes kapiláry, mízní cévy, uzliny, mízovody a následně k nasátí lymfy do krevního řečiště. Hlavní mízovody ústí do soutoku žil v oblasti nadklíčkové jamky.

Před každou manuální lymfodrenáží je bezpodmínečně nutné provést otevření bazálních (krčních) a spádových uzlin (podklíčkové, tříselné). Pokud se toto otevření neprovede, může dojít k samovolnému otevření spojek v oblasti hrudníku a třísel a lymfa proudící těmito spojkami může způsobit otok kombinovaný s pocitem tlaku až bolesti genitálií, stehen a spodní části břicha, případně podpaží, ramen a paží, bolest hlavy, otok obličeje a krku s pocitem nesnadného dýchání a polykání.

Před každou terapií je doporučeno, aby klient vypil alespoň 0,5l vody. Po terapii je vhodné vypít opět přibližně 0,5 až 1 litr vody.

Projevy, které můžete po správně provedené terapii cítit a pozorovat:

 • odlehčený pocit dolních či horních končetin (podle absolvované drenáže)
 • zmírnění otoku a vyšší hybnost v postižené oblasti
 • u prvních lymfodrenáží lze pozorovat při močení tmavší moč s odlišným zápachem (důvodem je odvod katabolitů ze tkání)
 • po dlouhodobé terapii viditelné zmenšení obvodu dolní, pasu, boků či či horní končetiny a hrudníku (dle aplikace)

Jak často a kdy poprvé na lymfodrenáž docházet?

Při akutních poúrazových stavech, po onkologických onemocněních, po operacích a podobně doporučujeme terapii 2 - 3x v týdnu. 

U klientů po operacích doporučujeme zahájit lyfodrenáže přibližně 7. – 10. den, tedy v době, kdy je rána zhojena a stehy jsou relativně čerstvě vyndány. U takto časně zahájené terapie dochází k mnohem rychlejšímu hojení jizev a dokonce i prorůstání lymfatických cest skrz jizvu. Pokud lymfodrenáž není zahájena takto časně, lymfatické cévy jizvu obrostou okolo. Dále mohou i jednotlivé vrstvy kůže a podkoží přirůst k sobě, což způsobí tuhost a nepohyblivost jizvy.

Občasná preventivní lymfodrenáž ve věku mezi 30 - 50 lety věku může znatelně zlepšit kvalitu života později.

Absolutní kontraindikace ML

 • maligní onemocnění neléčené, nebo hrozí recidiva
 • akutní bakteriální nebo virové onemocnění, horečka
 • akutní zánětlivá onemocnění kůže a podkoží
 • akutní cévní onemocnění
 • akutní infarkt 
 • vředová choroba
 • glaukom
 • patologické těhotenství
 • akutní astma

Celková lymfodrenáž (150 min.) zahrnuje ošetření:

 • krk zepředu
 • horní končetiny
 • dolní končetiny zepředu
 • dolní končetiny zezadu
 • bedra a hýždě
 • krk zezadu
 • záda

Částečná lymfodrenáž (75 min.) - horní část těla:

 • krk zepředu
 • horní končetiny
 • krk zezadu
 • záda

Částečná lymfodrenáž (75 min.) - dolní část těla:

 • krk zepředu
 • dolní končetiny zepředu
 • dolní končetiny zezadu
 • bedra a hýždě