Cesta

Terapie Cesta je soubor psychoterapeutických technik, jako je NLP (neurolingvistické programování), TLT, duchovní regrese a další.

Cesta je terapie duše. Každý pocit uvolňuje v těle specifickou chemikálii, která ovlivňuje naše fyzické zdraví a psychickou pohodu. V terapii klient hledá pocity a učí se je přijmout. V příběhu, ve kterém pocit vznikl, je veden k odpuštění, pochopení, přeprogramování návyků a přesvědčení, vrácení slibů apod.

Co lze řešit pomocí terapie Cesty:

 • zdravotní problémy
 • přílišný strach, smutek, vztek atd.
 • pocit "nechci žít"
 • silné sebepodceňování
 • nefungující vztahy
 • nepřijetí své formy (ženství, mužství)
 • neschopnost se profesně prosadit
 • pocit "nemám smysl života"
 • špatná, destruktivní přesvědčení
 • negativní myšlení
 • fobie
 • vyrovnání se se ztrátou blízkých
 • vyrovnání mužské a ženské energie
 • vše další, co vás trápí

Cesta pomáhá najít:

 • odpovědi na vaše otázky a jejich pochopení
 • přístup k buněčným vzpomínkám

Kdo jsem?

V každém z nás je tíseň z nedostatku osobní zodpovědnosti. Po generace jsme přenechávali naše peníze bankéřům, naše těla lékařům a naše duše kněžím. Tato doba je již u konce a je na čase, abychom za svou duši, tělo i finance převzali zodpovědnost. V tom nám brání zkušenosti, návyky a převzaté vzorce chování od našich předků, rodičů a vychovatelů. Nástrojem pro osobní přeměnu je terapie "Cesta".

Autorka Cesty, v originále The Journey, je Američanka Brandon Bays. Jak přišla na tuto vysoce efektivní léčebnou terapii, za pomoci které si vyléčila nádor v břiše, popsala ve stejnojmenné knize Cesta. Doporučuji každému, kdo má zájem o terapii, aby si ji přečetl.

Léčení zdravotních, psychických, materiálních a vztahových problémů se děje přes změnu. Změnu životních postojů, názoru, zbavení se lpění, pýchy, strachu, potřeby ovládat druhé, sebe začít vnímat jako jedinečného apod. K této změně se musí člověk rozhodnout a následně ji přijmout.

Až se budete rozhodovat, zda podstoupíte terapii Cesty, snažte se vnímat své pocity, volání svojí duše. Rozum vám může v rozhodování naopak bránit. Cesta vám změní život, když si to budete přát.

Jak probíhá terapie

Na počátku procesu je nutné, abychom se vzájemně (klient i terapeut) naladili. Proběhne krátká meditace a následné vyjádření problému, který chce klient řešit.

Při procesu Cesty pracuje klient se svými hlubokými pocity. Ve stavu vědomí v alfa hladině (stav mozku, ve kterém se nachází před usnutím) hledá příčinu pocitu, tedy nějaký příběh, událost.

V emocionální cestě prochází klient svými emocemi, které konfrontuje s pocity na fyzické úrovni. U nejsilnější emoce se často objeví osoba nebo příběh, jehož pochopení a odpuštění původci emoce dovolí uvolnit zablokovanou energii. Prožitek je v procesu velmi důležitý.

U fyzické cesty se hledá příčina problému v těle v orgánu, kde došlo k uložení problému do buněk a následně se pracuje s příběhem a původcem pocitu, kterému je nutno odpustit. Pocity na fyzické úrovni (tlak, brnění, chvění, svědění apod.) jsou nám odpovědí, zda jsme problém odstranili.

Je třeba pochopit, že terapie Cesta pracuje s poznatky metafyziky. Vše se skládá z energie. Všichni jsme z jednoho zdroje a odpovědi na všechny naše otázky máme v sobě. Tělo se dokáže uzdravit samo. Emoce stejně jako hmota je naše součást a je třeba to přijmout. Tělo vypadá tak, jak se v něm cítíme. Nemoc je tvorba našich myšlenek. Není třeba mít soucit s nemocným, stačí mu jen ukázat, co dělá špatně a jak to může změnit.

Po terapii

Po terapii se můžete cítit různě. Uvolnila se blokáda na energetických drahách (meridianech). Může vám být po procesu zima nebo horko, můžete se třást, můžete být unavení nebo se vách může chtít spát. Někomu se i stav zhorší a jiný cítí okamžitou úlevu. Jsme každý jiný. S odstupem času všichni zaznamenají změnu ve svých postojích, v chování druhých nebo se jim zlepší zdraví.