EFT

EFT je energetická psychoterapie. Jejím cílem je najít emoční vzpomínku, která "uvěznila" kousek vašeho já v dané situaci a tím zablokovala energii.

Indikace

  • alergie
  • fobie
  • strach, stres
  • deprese
  • bolesti různého druhu
  • bolest ze ztráty blízkého
  • omezující přesvědčení
  • nefunkční sliby apod.
     

Na terapiích společně hledáme oddělené kousky "já", abyste se stali celistvými a tím spokojenějšími bytostmi.

Každá bolest, nemoc nebo psychické trauma je zablokovaná energie. Něco jako studený spoj v elektrickém vedení. Moderní metoda EFT (anglicky - Emotional Freedom Techniques) dokáže uvolnit blok na energetické dráze a tím dojde k obnovení vedení.

V našem těle proudí energie čchi. Ve zdraví proudí v drahách podle daných pravidel. Abychom obnovili její správný tok, ťukáme na body na těle vyznačené na obrázcích. Vibrace, které se po drahách šíří, vyvolávají emoční vzpomínky nebo fyzické pocity nepohody. Cílem EFT je přepsáním nepříjemné vzpomínky nebo odstranění fyzického pocitu, to vše je spojeno s pozitivním programováním.

Tímto procesem vás vede zkušený terapeut.

EFT (techniky emoční svobody) převzal a dotvořil do podoby dnes úspěšně užívané Angličan Gary Craig. Princip této techniky vychází z předpokladu, že každá emoce, stres, či trauma je blokátorem energie, která v těle obíhá. Není-li tato blokáda odstraněna dostatečně včas, dochází k fyzickým nebo psychickým poruchám. Je jedno, zda se jedná o bolest, svědivé alergie, různá onemocnění vnitřních orgánů anebo strach z čehokoli, nedůvěru v sebe sama, neschopnost si najít partnera, práci, nebo cokoli jiného, co omezuje spokojený život.

Při hledání problému se ťuká na body ležící na energetických drahách všech meridiánů. Současně se sleduje intenzita problému, ať jde o emoce, nepříjemné pocity či bolest. Snahou je snížení intenzity pocitu vždy na 0.

Nikdy není pozdě změnit si svou minulost.

Nemějte očekávání, buďte trpěliví a vytrvalí, věřte a výsledek se dostaví.