TLT

TLT Time Line Therapy je terapie časové osy. Terapie se provádí s klientem v bdělém stavu, ale pracuje se s nevědomou myslí.

Základní pocity, jako je vztek, úzkost, smutek a vina jsou v našem životě spojeny vždy s prožitkem. Klient si představuje svůj život jako osu, která vede od minulosti do budoucnosti. Někde na této ose byl zážitek, kdy byl klient konfrontován s hledaným pocitem. Nemusí to být vždy poprvé v tomto životě. Existence duše je bez začátku a bez konce a mnohdy se klient dostane do období před tímto životem.

Cílem je najít první zážitek v existenci duše, kdy došlo k vyvolání daného pocitu a k pochopení proč se to stalo. 

Následně se mažou vzpomínky spojené s daným pocitem od minulosti do přítomnosti. Kontrolou je integrace do budoucnosti, do události, ve které by mohlo dojít k danému pocitu.

Nejde pouze o vizualizaci, kterou mají vizuální typy, můžete být auditivní (sluchový), nebo kinestetický (pocitový na fyzické úrovni) typ. Potom jde o vjemy sluchové nebo pocitové.

TLT se dá řešit:

  • omezující rozhodnutí
  • fobie
  • zdravotní problémy
  • začlenění oddělených částí osobnosti