Nepravidelná menstruace

Žena měla po celý život dlouhou menstruaci 9 - 11 dní s cyklem za 5 - 6 týdnů. V terapii se dostala do okamžiku svého početí. Rodiče se rozhodli, že zplodí dítě za účelem odchodu matky ze zaměstnání, které bylo nevyhovující. Samotný sexuální akt byl nechutným zážitkem. Protože už měla sestru, rodiče očekávali narození syna. Všechny tyto okolnosti měly vliv na jeji ženství. Bylo nezbytné přijmout postoje a návyky rodičů, kteří se narodili v 1. polovině minulého století a bylo nutné jim odpustit. Terapií bylo několik, nestačila jedna, ale vysledkem je normalizace menstruace, cyklus je za 4 týdny a doba se zkrátila na 5 - 6 dní.