Semináře

Nacházíme se ve zvláštní době. Vše se zrychluje, my jsme vtaženi do víru denního stereotypu a přitom hledáme relaxaci, uklidnění myšlenek, snažíme se pozitivně myslet, ale výsledek neplní naše očekávání.

Neznáme vlastní tělo, které přes bolest, stres či depresi hlásí, že je něco v nepořádku. Pojďme společně odhalit tajemství emocí, bolestí a příčin nemocí, které se s námi druží. Nalezněme společný jazyk se svou duší, kterou mnozí ignorujeme. Nebo si alespoň vyčistěme hlavu a uklidněme myšlenky.

Pro váš osobní rozvoj jsme připravili dva semináře pro ženy - seminář sebepřijetí a seminář zaměřený na vztahy.

Dále připravujeme 5 dílný seminář na poznání svého těla přes 5 elementů - dřevo, oheň, zemi, kov a vodu. Které orgány patří ke kterému prvku a jak poznáte, který prvek je v nedostatku, nebo v nadbytku. Jak tuto nerovnováhu napravit stravou, cvičením a jak se vrátit do tělesné harmonie.

Každá změna v životě přináší obavu z neznámého, ale také zvědavost, co přinese. Seberte odvahu a udělejte něco pro svou změnu. Stojí to za to.

Pro ty, kteří vnímají energie, věří na duši a inkarnaci, přinese seminář prožitek zvýšení osobních vibrací. Naše planeta Země zvyšuje vibrace a nám nezbývá než ji následovat, jinak budeme vzájemně, moderně řečeno, nekompatibilní. Jednoduše nás planeta setřese. Každý člověk, který zvýší svou vibraci, pomůže planetě, pomůže svému nejbližšímu okolí, lidem i přírodě. Velmi často je slyšet o budoucí možné apokalypse, přepólování planety, ale pokud se zaměříme každý jeden na sebe, najdeme v sobě klid a harmonii a zvýšíme své vibrace, přechod Země do vyšší dimenze bude příjemný.

Naše semináře jsou stupínkem k dalšímu vašemu rozvoji. Těšíme se na vás.

Anketa

Odkud jste se o nás dozvěděli?

z internetu 884 57%
od známého 556 36%

Celkový počet hlasů: 1540